GDPR - SSE Norge AS

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan SSE Norge AS samler inn og bruker personopplysninger.


Behandlingsansvarlig:

Daglig leder for SSE Norge AS er behandlingsansvarlig for alle personopplysninger som behandles av SSE Norge knyttet til ordinære kunder, leverandører og interessepartnere.


Formål

For personopplysninger som gjelder kunder er behandlingsformålet ordrebehandling og leveranse av varer og tjenester. Personopplysninger knyttet til kunder innhentes direkte fra kunden.


Behandlingsgrunnlag:

Hvilke data innhenter vi?

  • Kontaktinformasjon- Vi kan samle inn kontaktinformasjon for deg personlig, eller for bedriften, inkludert fornavn, etternavn, epostadresse, og annen lignende informasjon og identifikatorer.
  • Betalingsinformasjon- Vi samler nødvendig informasjon for å behandle betalinger og unngå svindel, inkludert kreditt/debit og annen fakturainformasjon
  • Andre opplysninger- vi kan samle inn relevant informasjon for å sikre god kundeopplevelse. Det kan være f.eks at man innhenter relevant informasjon blant annet om produktpreferanser, service og funksjoner som kan interessere deg som kunde og dermed sikrer bedre anbefalinger fra SSE Norge.

Grunnlaget for denne behandlingen e personopplysningsloven artikkel 6 b. Dette skal sikre samsvar med gjeldene lovbestemmelser og forskrifter.


Oppbevaring og beskyttelse av informasjon


For å unngå tap eller uautorisert tilgang, lagrer SSE Norge personopplysninger i egnede datasystem. Alle systemene har tilgangsstyring som sikrer at uvedkommende ikke har adgang til personopplysninger. Videre gjennomfører SSE Norge AS jevnlig internkontroll for å sikre at personopplysninger behandles i tråd med lovverk og prosedyrer.

Personopplysninger som SSE Norge AS behandler knyttet til SSE Norge AS kunder oppbevares så lenge det er nødvendig for å gi deg SSE tjenester, for legitime og viktige forretningsmål. Etter at oppbevaringsperioden er utløpt, vil relevant informasjon bli slettet permanent slik at de ikke kan gjenopprettes.

Utlevering av personopplysninger: 

SSE Norge utleverer ikke personopplysninger for ansatte eller kunder til tredje part, med mindre det er et offentlig organ som krav på̊ opplysningene hjemlet i lov.


For ytterligere informasjon om håndtering av personopplysninger ta gjerne kontakt med cecilie@sse-norge.no