Dynamitt Eksplosiver

MINEX Eco er et blandingseksplosivt stoff preget av høy vektstyrke, høy tetthet og høy detonasjonshastighet.

Konsistensen er myk og lukten relativt mild. MINEX Eco har en god grad av flegmatisering og har gode sikkerhetsegenskaper.

Det er et gelatinøst dynamitteksplosiv og inneholder noe nitroglyserin i stedet for nitroglykol alene. Dette er positivt fra brukerens synspunkt, da nitroglyserinfraksjonen reduserer påvirkningen på hudkontakt og innånding av dynamittpåvirket luft.

Produktblad Minex ECO