Anex A

ANEX er et ANFO-eksplosiv basert på porøse ammoniumnitrat og olje som er preget av relativt lav detonasjonshastighet og høyt gassvolum. Det har fordelen med å fylle borehullet fullstendig, noe som gir god sprengningseffekt. ANEX er laget av granulat som gir god ladbarhet og gjør den relativt følsom for vann i borehullet.

Pruduktdatablad Anex ASIKKERHETSDATABLAD